Pelin säännöt

HARJOITUKSET

1.Yksin tai pienissä ryhmissä, mieluiten vapaa-ajalla tehtävä harjoitus:
Mistä tämä taulu kertoo? Mikä taulussa kuvattujen henkilöiden tilanne on? Millainen on heidän välisensä suhde tai suhteet?
Valitse taulu CCAJ kuvavalikoimasta:
http://www.cinematheque.fr/cinema100ansdejeunesse/media/100-ans/ressources/situation-tableaux.zip
Nauhoittakaa improvisoitu tai luettu kommentaari ja liittäkää se sitten kuvaan. Eli kuvatkaa taulun kuvaa ääniraidan kanssa.
Älkää ottako selville maalauksen nimeä ennen kuin harjoitus on valmis!
Maksimikesto 2 minuuttia

2. Kuvatkaa kuvaa (enintään erillistä 4 kuvaa, yhteiskesto enintään 3 minuuttia) tilanteesta kahden henkilön välillä, ottakaa mukaan äänimaisema mutta älkää käyttäkö yhtään dialogia älkääkä voice overia. Kuvien sarjan täytyy tehdä katsojalle selväksi millainen näiden kahden henkilön välinen suhde on tai millaisia useita suhteita heidän välillään vallitsee.

3. Kuvatkaa kahdella eri tapaa sama tilanne, jossa kahden henkilön välillä vallitsee jonkunlainen tunne (rakastuminen, kateellisuus, mustasukkaisuus, häpeä…). Kuvatkaa kahdessa eri paikassa ja muuttakaa tapaa, jolla kuvaatte tilanteen.
Maksimikesto 2 minuuttia per tilanne eli yhteiskesto enintään 4 minuuttia

ESSEE-ELOKUVA

Tehkää elokuva, jossa alussa vallitsee tilanne, johon liittyy tunteita ja niiden mukanaan tuomia jännitteitä henkilöiden välillä. Elokuvan kuluessa tilanne muuttuu ja tämä muutos muokkaa myös jotain tai joitain henkilöistä, tai kaikkia heitä. Katsojan tulee samastua eri hahmoihin elokuvan edetessä.
(Kiinnittäkää huomiota niihin seikkoihin, joita olette jo tutkineet harjoituksissa: valitkaa paikat huolella, valitkaa millä tavalla kuvaatte ja miten henkilöt esiintyvät tilanteissa…)
Enimmäiskesto 10 minuuttia, sisältäen alku- ja lopputekstit

BLOGI

Netissä lokakuussa 2018.
Blogia pitävät yllä mahdollisuuksiensa mukaan oppilaat itse. Blogin kautta on mahdollista tutustua toisiin työryhmiin, heidän elinympäristöönsä ja heidän työskentelyynsä jo ennen kuin he pääsevät tapaamaan toisiaan kesäkuussa Pariisissa! Blogin kautta vanhempien on myös mahdollista elää mukana siinä elokuvaseikkailussa, jonne heidän lapsensa lähtevät.
Jokainen ryhmä jakaa valokuvia, pieniä tarinoita työskentelystä (elokuvien tai elokuvanäytteiden katsomisesta, kuvauksista…) pitkin vuotta.
Aluksi jokainen ryhmä esittelee itsensä: ryhmän, paikan, jossa he kokoontuvat, koulun, kylän tai kaupungin jne.
Lokakuun loppuun mennessä.

Les commentaires sont fermés.